Regulamin

1. Korzystanie z naszej witryny internetowej oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
2. W dalszej części jako „witryna” określa się witryny internetowe firmy Iberbroker, znajdujące się po adresami: www.iberbroker.com oraz www.iberbroker.pl.
3. W dalszej części jako „użytkownik” określa się osobę korzystającą z wymienionych w pkt. 2 witryn.
4. Właścicielem witryny jest Iberbroker Jaroslaw T. Skutkiewicz, zwany dalej Iberbroker.
5. Wszelkie prawa do witryny są zastrzeżone – zabronione jest jej kopiowanie w całości lub w części bez pozwolenia oraz wykorzystywanie jej jako elementu własnej.
6. Iberbroker posiada pełne prawo do treści witryny i zastrzega sobie prawo do wykonywania zmian, korekt, wprowadzania nowych treści, zarówno w postaci tekstowej jak i graficznej bez wcześniejszego uprzedzenia.
7. Użytkownik ma obowiązek korzystania z witryny zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności:
– zabronione jest ukrywanie swojej tożsamości lub podszywanie się pod inną osobę,
– zabronione jest tworzenie własnej działalności wykorzystując treść naszej witryny jako jej składnika,
– zabronione jest korzystanie z witryny dla celów niezgodnych z prawem, obyczajowością, moralnością.
8. Za treści prezentowane w serwisach internetowych, do których prowadzą linki umieszczone w witrynie, nie ponosimy odpowiedzialności.
9. Iberbroker nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne pomyłki i błędy w witrynie, za nieprawidłowe jej działanie i ewentualne przerwy w funkcjonowaniu.
10. Pewne informacje o nieruchomościach znajdujących się w naszej ofercie, w szczególności dane dotyczące ich powierzchni, umeblowania i wyposażenia, otrzymujemy od właścicieli oraz agencji współpracujących i staramy się je weryfikować, jednak nie ponosimy odpowiedzialności za mogące wystąpić ewentualne różnice w stosunku do stanu faktycznego zastanego podczas wizytacji, według którego stanu klient powinien decydować o zakupie danej nieruchomości.
11. Polityka prywatności: zgodnie z hiszpańskim Prawem Organicznym 15/1999 z dnia 13 grudnia, dotyczącym zabezpieczenia danych o charakterze prywatnym (LOPD) informujemy, że Państwa dane uzyskane poprzez naszą witrynę internetową a także dane naszych klientów, są przechowywane w pliku znajdującym się w komputerze będącym własnością firmy Iberbroker i wykorzystywane są wyłącznie do komunikowania się z naszymi użytkownikami i klientami, w tym do wysyłania informacji dotyczących działalności naszej firmy poprzez pocztę elektroniczną. Podając nam swoje dane, w tym adres pocztowy lub adres poczty elektronicznej, wyrażacie zgodę na otrzymywanie od Iberbroker wymienionych informacji. Firma Iberbroker, jako właściciel danych w plikach komputerowych, uznaje prawo dostępu do danych, ich zmiany lub wykasowania. Można to zrobić poprzez pisemny wniosek przesłany na adres firmy lub poprzez pocztę elektroniczną na adres info@iberbroker.com.
12. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie, które obowiązują od momentu ich publikacji.

P R Z E P R A S Z A M Y

nasza witryna jest obecnie

.

W PRZEBUDOWIE

.

* * *

PRZEDSTAWIONE NA STRONIE DANE MOGĄ BYĆ NIEAKTUALNE

Chcesz otrzymywać informacje oraz atrakcyjne oferty?

Zapisz się na newsletter

FreshMail.pl